De naam
De naam 'Nggo-Mbie' is een Kantonees dialect voor wat in het officiële Chinees 'Ngo-Mee' wordt genoemd. Onze stijl is afkomstig van Ngo-Mee-San (San betekent berg, Ngo Mee is de naam). Er bestaat nog een andere benaming voor de berg, namelijk O-Mei-Shan, maar ook dit is dialect.
Het woord Paei of Pai is vergelijkbaar met benamingen zoals Do en betekent zoveel als 'De Weg'. Paei heeft ook de betekenis van familie en stijl. In de literatuur wordt meestal de benaming Pai gebruikt, maar Paei komt meer overeen met de uitspraak van het woord.Herkomst
De stijl is afkomstig uit de provincie Kanton of Hokkièn (dialect namen) en wordt tegenwoordig voornamelijk beoefend in Foekièn (Zuidelijke provincie), Semarang (Indonesië), maar ook sporadisch op plaatsen waar Chinezen van Kantonese afkomst verblijven.


Ed van Oijen in Indonesië

Historie
De stijl is ontstaan tijdens de Han-Dynastie (206 voor Chr. Tot 221 na Chr.) en is met name uit het verzet tegen deze Dynastie ontstaan. Het verzet vluchtte naar de bergachtige streken en kwam zo terecht in het Ngo-Mee gebergte. Deze vluchtelingen brachten hun Wu Shu mee en zo ontstond een mengstijl. De meeste Chinese stijlen zijn trouwens afkomstig uit bergachtige streken.

De officiële grondlegger is Pi-Bie-Tao-Djien (Kantonees: Pé-Mee-Tao-Ren). Er hebben eerst nog een tijd drie stijlen naast elkaar bestaan, namelijk:
 • Pá-Paei
 • Gun-Lun-Paei
 • Nggo-Mbie-Paei
De andere twee stijlen konden echter niet met de Nggo-Mbie-Paei concurreren en werden opgenomen in deze stijl.

Kong A. Djong is de grondlegger van de Nggo-Mbie-Paei in Indonesië. De stijl wordt alleen in de omgeving van de woonplaats van Kong A. Djong beoefend en dat is Semarang. De belangrijkste leerlingen van Kong A. Djong:
Gian Bie heeft in Duitsland voor ingenieur gestudeerd en beoefend de Nggo-Mbie stijl zuiver.
Kwee Sun Chan is in 1978 in Nederland geweest, met als opdracht de Nggo-Mbie stijl te onderwijzen aan onze leden.De situatie voor Kung-Fu beoefenaars in Indonesië is slecht, omdat de Indonesische regering alleen de Indonesische cultuur wil steunen (het Pentjak). Cultuurvreemde (Chinese) vechtkunsten waren daarom vroeger verboden en dit heeft tot gevolg gehad dat de Kung-Fu in Indonesië steeds meer is gaan verdwijnen. Veel Chinezen in Indonesië gaven hun Chinese namen op voor Indonesische of Indiase namen. Zo ook Gian Bie en Sun Chan.

Nggo-Mbie-Paei Nederland
In Nederland is de stijl geïntroduceerd door Ed van Oijen en Richard Offerbeek en deze personen zijn door Kong A. Djong officieel als zijn vertegenwoordigers aangewezen. Zij zijn dan ook de grondleggers van de stijl in Nederland.

Oprichters van de Nggo-Mbie-Paei in Nederland zijn:
 • Ed van Oijen
 • Richard Offerbeek
 • Doddy Geeraths
 • Oscar Bradwolf
 • Ton Becks
Deze personen hebben samen Nggo-Mbie-Paei Nederland opgericht door een eed te zweren, volgens traditioneel gebruik. De officiële oprichtingsdatum van de Nggo-Mbie-Paei in Nederland is 13 oktober 1974.

De Nggo-Mbie-Paei stijl werd door Richard Offerbeek al snel bewerkt tot een geheel eigen stijl vanwege zijn interesse voor verschillende martial arts disciplines. Vanaf het moment van ontstaan is de Nggo-Mbie stijl reeds een mengstijl geweest. Zo bevat de stijl tegenwoordig verschillende elementen van Karate, Taekwondo, Poekoelan en Pentjak Silat. De Kung-Fu vormen van Richard vormen de basis van de stijl in Nederland.

Sinds 06 juni 2002 is Nggo-Mbie-Paei Kung-Fu Nederland een officiële stichting geworden.

6 September 2004 is Richard Offerbeek, na een lang ziekbed, van ons heengegaan op 63 jarige leeftijd.

Richard Offerbeek
(03/03/1941 - 06/09/2004)

Richard, je bent een blijvende inspiratiebron voor ons allemaal en je zal voortleven in onze gedachten en via onze sport.


Vlnr: Bert van Oijen, Richard Offerbeek, Oscar Bradwolff, Dod Geeraths en Ton Becks

Begrippen
Kung-Fu: vaardigheid, handigheid
Wu Shu: Chinese krijgskunst (correcte benaming)
Kun Tao : vuist/vuisten (Kantonees)
Djuén Sü : vuistvechten (officieel Chinees)

Letterlijk zou Kung-Fu dus betekenen dat men zich bezighouden met vaardigheid in technieken en niet met Chinese krijgskunst. In de praktijk klopt dit echter niet omdat de scholen van onze stichting zich wel degelijk bekwamen in Chinese krijgskunst.

Kenmerken van de Nggo-Mbie-Paei
De Nggo-Mbie stijl is wat zijn slag- en stoot bewegingen betreft niet veel anders dan andere Chinese stijlen. Wel is er een verschil omdat onze stijl ook tegenstanders vastpakt, terwijl de meeste Chinese stijlen dit niet doen.

Omdat veel trainers ook nog andere disciplines beoefenen wordt onze stijl ook nu nog steeds beïnvloed door KunTao, Kyusho Jutsu, Wu Shu, Tai Chi en Chi Kong.

De stijl is geschikt voor jong en oud omdat er niet overdreven veel acrobatiek in voorkomt, maar wel veel effectief handwerk.

Andere details vergeleken met andere stijlen:
 • Standen, deze worden op middenhoogte uitgevoerd, maar in de praktijk worden ze aangepast aan de tegenstander en dat betekent op drie niveaus: hoog, midden en laag. Beoefening op het lage niveau is erg belangrijk, omdat dit het moeilijkst is.
 • Bewegingen van de stijl zijn hard en zacht en kenmerkend zijn ontwijkende en meegevende bewegingen van het lichaam (zacht).
 • De ademhalingstechnieken komen overeen met andere Chinese stijlen en men gebruikt voornamelijk de natuurlijke ademhaling, aangepast aan de beweging. De ademhaling verschilt echter, wanneer deze wordt gebruikt voor innerlijke harding en dit is wel specifiek voor onze stijl.
 • De stoten in onze stijl worden niet recht en statisch gegeven zoals karate dit doet, maar ze worden altijd getrokken. Daarbij worden vuist, pols en onderarm gedraaid.
 • In de Nggo-Mbie stijl wordt veel gesprongen, niet omhoog, maar ontwijkend met als doel schuin voor een tegenstander te komen. De Nggo-Mbie stijl kiest meestal niet voor de frontale benadering, maar voor de benadering van de zijkant. Hier heeft een tegenstander namelijk minder mogelijkheden (mits je er getraind voor bent).
 
Vormen
De Nggo-Mbie stijl bevat meer vormen dan de vijf die in Nederland bekend zijn. Bovendien zijn er nog veel wapenvormen, waarbij men gebruikt maakt van de bekende Chinese wapens.

Filosofie
De Nggo-Mbie stijl is niet beïnvloed door het Boeddhisme zoals de Shaolin stijl. Ook andere filosofische richtingen zijn niet belangrijk in onze stijl. Wel werkt men heel gericht met de principes van Yin/Yang en de Leer van de vijf elementen. Yin en Yang weerspiegelen zich in de harde en de zachte elementen van onze stijl.De vijf elementen
 • Aarde: hard en vasthoudend, zeker en zichzelf en vastberaden.
 • Metaal: en in onze Paei Goud, metaal is hard maar ook buigzaam, taai en Goud heeft naast deze eigenschappen ook nog het blinkende en mooie.
 • Water: dit is het vloeiende, zacht, ontwijkende en springende.
 • Hout: is bros en breekt. Het staat voor breken en reactie.
 • Vuur: dit is het angstwekkende en aanvallende.
De leer van de vijf elementen weerspiegelt zowel de werking van Yin/Yang, alsook emoties, bewegingen en houding. Als je de stijl volledig beoefend vind je alle elementen terug, zowel in de training als in het dagelijks leven.